Privacybeleid

1. Generaal

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens („gegevens”) die we van u verzamelen om u de producten en diensten te leveren die we aanbieden. Door onze site te gebruiken of door uw gegevens aan ons mee te delen wanneer u informatie of commerciële aanbiedingen aanvraagt, rechtstreeks of via onze Ushops-partners, accepteert u de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid. Als u de bepalingen van dit beleid niet accepteert, maak dan alstublieft geen gebruik van onze website en bezorg ons uw gegevens niet. In dat geval gaat u ermee akkoord niet te profiteren van alle diensten en andere voordelen die CTEC biedt.

2.Gegevens van de gegevensbeheerder

SPRL CTEC Mobility Solutions (hierna: „Ubike”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Vautierstraat 48, 1050 Brussel (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (BE) 0655.966.557, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens

3. Welke gegevens verzamelen we, voor welk doel en op welke wettelijke basis?

3.1 De gegevens die we van u verzamelen

De gegevens waarop deze verwerking betrekking heeft, zijn in het bijzonder:
• Uw persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, enz.) en elektronische identificatiegegevens (professioneel e-mailadres, IP-adres, enz.).
• De identificatiegegevens van uw werkgever; de referenties van uw werknemers
•Het bedrag van je maandelijkse betaling en voucher
•Voertuigregistratiegegevens en administratieve documenten (bijv. rapporten) die voortvloeien uit het gebruik ervan

U verstrekt ons deze informatie:

1. wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, post, e-mail of sms, gebruiken we uw gegevens om uw verzoek te verwerken en u de informatie en antwoorden te sturen die u hebt aangevraagd (legitieme belangen van de gegevensbeheerder). contract)
2. wanneer u direct of indirect contact met ons opneemt (via een van onze CTEC-partnerpunten) om een offerte aan te vragen, een product of dienst te bestellen of een afspraak te maken voor het onderhoud van uw fiets (precontractuele maatregelen/uitvoering van de
3. via onze website wanneer u uw voucher bewerkt (uitvoering van het contract) We gebruiken uw gegevens om de verwerking van onze commerciële relatie te verzekeren, vanaf het verzoek om een offerte, gedurende de hele duur van het contract en voor het beheer van de service na verkoop (SAV), en dit in samenwerking met onze Ushops-partners en andere financiële partners, verzekeraars met wie we uw gegevens uitsluitend in het kader van deze doeleinden delen. (uitvoering van een contract waarbij u partij bent of uitvoering van precontractuele maatregelen).
4. We sturen u aanvragen voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u al hebt gekocht (legitieme belangen van de gegevensbeheerder)
5. Wanneer u contact met ons opneemt als leverancier, of in het kader van een aanbesteding waarop wij reageren, verwerken wij de gegevens van de personen die betrokken zijn bij de commerciële relatie (uitvoering van een contract waarbij u partij bent of uitvoering van precontractuele maatregelen).
6. Wanneer we het voertuig registreren en administratieve ondersteuning bieden tijdens het gebruik, bijvoorbeeld door boetes op te sporen. (uitvoering van een contract waarbij u partij bent). Ubike verwerkt uw gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3.2 Cookies

1. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand met informatiefragmenten, bestaande uit letters of cijfers, dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies stellen ons in staat om met name uw verzoeken te verwerken en onze diensten op onze website te verbeteren.Wanneer u websites bezoekt, wordt de informatie die door verschillende cookies wordt verzameld, opgeslagen op uw terminal (bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website). Wanneer u deze websites opnieuw bezoekt, halen ze de informatie op die ze op uw terminal hebben opgeslagen (bijv. configuratie van de website met betrekking tot uw voorkeurstaal). Cookies hebben over het algemeen een vervaldatum. Sommige cookies verlopen wanneer u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw terminal blijven, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde "permanente cookies").
2. Waarom gebruiken we cookies? Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Hierdoor kunnen wij u een betere ervaring bieden wanneer u onze website bezoekt en deze optimaliseren. Cookies en vergelijkbare technologieën stellen ons echter niet in staat om systematisch gegevens te verzamelen waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd. Ze helpen ons met name om de werking van onze website te verbeteren, inzicht te krijgen in uw interesses en de relevantie van de inhoud van onze website te beoordelen.
3. Beheer van cookies. Sommige cookies vereisen uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Via de banner op de eerste pagina van onze website die u bezoekt, kunt u uw toestemming geven voor het gebruik van cookies op onze website. Deze banner verwijst u ook naar een "Tabel met instellingen met betrekking tot cookies" ("Privacyinstellingen") door te klikken op "details weergeven", waarmee u verschillende tags / trackers / analyse-instrumenten die op deze site worden gebruikt, kunt selecteren en uitschakelen.Door het gebruik van cookies te weigeren of ze te verwijderen, hebt u nog steeds toegang tot onze website. Het volledig weigeren van cookies kan er echter voor zorgen dat u niet optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten van de website, aangezien bepaalde functionaliteiten beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Ubike is in dit geval niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele storingen van de website wanneer Ubike de cookies die nodig zijn voor de werking van haar diensten niet kan opslaan of raadplegen.

Status van uw toestemming :


4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de huidige wetgeving.

5. Naar wie kunnen uw gegevens worden verzonden?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de partnerbedrijven van Ubike voor de bovengenoemde doeleinden. Tijdens het leveren van onze diensten kunnen we sommige of al onze taken uitbesteden aan technische onderaannemers in het kader van een contract met ons, met name voor logistieke, financiële en verzekeringsdoeleinden. Ubike vereist van zijn onderaannemers dat ze de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden voor de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten garandeert. We verkopen of maken de gegevens die we over u verzamelen op geen enkele manier bekend aan derden. In bepaalde omstandigheden bieden onze website en applicaties u sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld door een account te registreren), zijn uw activiteiten op onze website of via onze applicaties ook toegankelijk op die sociale netwerksite. Als u tijdens uw bezoek aan een van onze sites of applicaties verbonden bent met een van deze sociale netwerken of als u een van de sociale plug-ins gebruikt, kan de sociale netwerksite deze informatie aan uw respectieve profiel op dit netwerk toevoegen, afhankelijk van uw instellingen voor privacybescherming. Als u dit soort gegevensoverdracht wilt voorkomen, log dan uit bij uw sociale netwerkaccount voordat u een van onze sites of applicaties bezoekt, of wijzig de privacyinstellingen van de applicatie, indien mogelijk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u bevredigende privacyinstellingen kunt verkrijgen.

6. Wat zijn je rechten?

6.1 Recht op toegang

U hebt het recht om uw gegevens op elk gewenst moment en gratis te raadplegen door een e-mail te sturen naar: info@ubike.be of een brief naar de maatschappelijke zetel van Ubike in de Vautierstraat 48, 1050 Elsene.

6.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht om te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke gegevens worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@ubike.be of door ons een schriftelijke aanvraag per post te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van Ubike, Vautierstraat 48, 1050 Elsene. We vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent om de juistheid van de gegevens die u ons stuurt te controleren.

6.3 Het recht om te worden vergeten

Als u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt om het recht op verwijdering aan te vragen, zullen we uw gegevens uit onze database verwijderen.

6.4 Recht op overdraagbaarheid

Voor zover nodig hebt u ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.5 Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden. U kunt uw recht om bezwaar te maken uitoefenen door gebruik te maken van de geautomatiseerde procedures die hiervoor zijn voorzien in de e-mailverzending, door een e-mail met deze strekking te sturen naar het volgende adres: info@ubike.be

6.6 Recht om de verwerking te beperken

Ten slotte hebt u het recht om van Ubike de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Informatie voor kinderen

Als algemene regel geldt dat we niet opzettelijk persoonlijke informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we per ongeluk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn deze te bewaren. Als we weten dat een kind ouder dan 13 jaar is, maar volgens de toepasselijke wetgeving als minderjarig wordt beschouwd, zullen we toestemming van de ouder/voogd verkrijgen voordat we de persoonlijke informatie van dat kind gebruiken.

8. Links naar andere websites en diensten

Onze sites kunnen links bevatten naar websites van derden, en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken). We hebben geen controle over hoe websites en diensten van derden omgaan met uw persoonlijke informatie. We beoordelen websites en diensten van derden niet en we zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van alle websites of diensten van derden die u via onze sites of diensten bezoekt.

9. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsregels ontwikkeld om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbedoelde openbaarmaking aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van gegevens te voorkomen.

10. Clausule inzake beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Ubike is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van eventuele indirecte schade. Ubike kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van overheadkosten, verstoring van de planning. Bovendien kan Ubike niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van onwettige manipulatie van de Gegevens door derden (diefstal van gegevens, virussen, phishing of andere computermisdrijven). We willen er ook op wijzen dat de links naar de website hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die we niet beheren of controleren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de aanbiedingen, producten en diensten die ze aanbieden. We raden u daarom aan de privacybeschermingsregels van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, die kunnen afwijken van deze regels.

11. Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Als u van mening bent dat we niet aan een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen voldoen, neem dan per e-mail contact met ons op via info@ubike.be. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk een vervolg krijgt. Elke claim, klacht of klacht moet worden gericht aan het hoofdkantoor van Ubike. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze bepalingen worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die de enige toepasselijke wet is in geval van een geschil. Elk geschil dat niet binnen een maand na het ontstaan ervan minnelijk kan worden beslecht, kan door de meest zorgvuldige partij worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken en tribunalen van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die als enige bevoegd zijn.

13. Datum van inwerkingtreding

Dit beleid is gemaakt en is op 1 januari 2019 van kracht geworden. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.